Janusz Korczak


"Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż."

Facebook Funpage

 

Nasza szkoła zapewnia dzieciom przebywającym w Sanatorium kontynuację nauki w Szkole Podstawowej. Uczymy wszystkich przedmiotów.

Każdy uczeń powinien posiadać dokument wydany przez szkołę macierzystą -zaświadczenie lub odpis arkusza ocen, czy wykaz ocen cząstkowych.
Prosimy także, aby uczeń przywiózł ze sobą komplet podręczników, zeszytów ćwiczeń, przybory szkolne, z których będzie korzystał podczas nauki w szkole sanatoryjnej.

Jeśli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, opinie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej prosimy o kopię dokumentu, pomoże to naszym nauczycielom dostosować się do potrzeb Państwa dzieci.

  Prowadzimy zajęcia dodatkowe m.in. kółko informatyczne, dodatkowe lekcje matematyki, wycieczki edukacyjne po roztoczu. Dodatkowo do dyspozycji uczniów jest boisko oraz plac zabaw.

Organizujemy wyjazdy np. do kina, muzeum. Jeśli w danym turnusie organizowana będzie wycieczka zostaną Państwo poinformowani podczas przyjęcia dzieci przez naszych wychowawców. Zgody na wyjazd zbieramy juz pierwszego dnia turnusu.

Szkoła współdziała z personelem medycznym, rehabilitacją, szkołami macierzystymi uczniów i rodzicami dzieci (opiekunami prawnymi).

Na koniec turnusu uczeń otrzymuje zaświadczenie potwierdzające spełnienie obowiązku szkolnego oraz wykaz ocen jakie otrzymał w naszej szkole.

 

 

 

 

 

Turnusowy plan zajęć dla grup wychowawczych na zajęciach pozalekcyjne

 

I TYDZIEŃ TURNUSU

PONIEDZIAŁEK - zajęcia plastyczne, odrabianie lekcji, specery po terenie sanatorium

WTOREK - specer do Krasnobrodu, apel wieczorny, pogadanki wychowawcze, zajęcia czytelnicze, odrabianie lekcji

ŚRODA - spacer do Krasnobrodu, ognisko z pieczonymi kiełbaskami (wrzesień, październik- święto pieczonego ziemniaka), odrabianie lekcji

CZWARTEK - spacer po terenie sanatorium, gry i zabawy na świeżym powietrzu,zajęcia muzyczne, odrabianie lekcji

PIĄTEK - spacer po okolicy, zajęcia techniczne

SOBOTA - dłuższy spacer (około 4 km), zwiedzanie obiektów sakralnych, ciekawych miejsc Krasnobrodu, Msza Św. w świetlicy szkolnej

NIEDZIELA - zabawy ruchowe na  świeżym powietrzu, odrabianie lekcji, dyskoteka

 

II TYDZIEŃ TURNUSU

PONIEDZIAŁEK - spacer po terenie sanatorium, wieczór z patronem sanatorium- quiz, wieczór filmowy- projekcja filmu dla dzieci, zajęcia z aktywną tablicą

WTOREK - spacer po okolicy, odrabianie lekcji, zajęcia ceramiczne(opłata 15 zł) dla pozostałych zajęcia plastyczne, apel wieczorny

ŚRODA - wycieczka krajobrazowa po Roztoczu (opłata - 40zł dla zainteresowanych), ognisko, odrabianie lekcji

CZWARTEK - spacer do Krasnobrodu, konkursy według zainteresowań dzieci: karaoke, plastyczne, przyrodniczy itp.

PIĄTEK - spacer po terenie sanatorium, zajęcia plastyczne

SOBOTA - dłuższy spacer ( około 4 km.) Msza Św., gry i zabawy świetlicowe

NIEDZIELA - gry i zabawy sportowe- drużynowe: siatkówka, palant, dwa ognie, piłka nożna itp. , dyskoteka

 

III TYDZIEŃ TURNUSU

PONIEDZIAŁEK - spacer po uzdrowisku, zajęcia plastyczne, odrabianie lekcji

WTOREK - pogadanki wychowawcze, apel wieczorny, spacer po terenie sanatorium, odrabianie lekcji

ŚRODA - spacer do Krasnobrodu, ognisko z pieczeniem kiełbasek, gry i zabawy świetlicowe, odrabianie lekcji

CZWARTEK - turniej ping-pong, konkurs gry w szachy i warcaby, rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, zajęcia czytelnicze

PIĄTEK - spacer po najbliższej okolicy, zajęcia techniczne

SOBOTA - dłuższy spacer  ( około 4 km.),Msza Św., gry i zabawy świetlicowe

NIEDZIELA - spacer po terenie sanatorium, gry i zabawy na świeżym powietrzu, odrabianie lekcji, dyskoteka

PONIEDZIAŁEK - spacer po parku sanatoryjnym, zajęcia czytelnicze, zajęcia plastyczne

 

 

 

 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa przy Sanatorium w Krasnobrodzie  Rights Reserved.