Janusz Korczak


"Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż."

Facebook Funpage

 

Nasza szkoła zapewnia dzieciom przebywającym w Sanatorium kontynuację nauki w Szkole Podstawowej. Uczymy wszystkich przedmiotów.

Każdy uczeń powinien posiadać dokument wydany przez szkołę macierzystą -zaświadczenie lub odpis arkusza ocen, czy wykaz ocen cząstkowych.
Prosimy także, aby uczeń przywiózł ze sobą komplet podręczników, zeszytów ćwiczeń, przybory szkolne, z których będzie korzystał podczas nauki w szkole sanatoryjnej.

Jeśli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, opinie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej prosimy o kopię dokumentu, pomoże to naszym nauczycielom dostosować się do potrzeb Państwa dzieci.

  Prowadzimy zajęcia dodatkowe m.in. kółko informatyczne, dodatkowe lekcje matematyki, wycieczki edukacyjne po roztoczu. Dodatkowo do dyspozycji uczniów jest boisko oraz plac zabaw.

Organizujemy wyjazdy np. do kina, muzeum. Jeśli w danym turnusie organizowana będzie wycieczka zostaną Państwo poinformowani podczas przyjęcia dzieci przez naszych wychowawców. Zgody na wyjazd zbieramy juz pierwszego dnia turnusu.

Szkoła współdziała z personelem medycznym, rehabilitacją, szkołami macierzystymi uczniów i rodzicami dzieci (opiekunami prawnymi).

Na koniec turnusu uczeń otrzymuje zaświadczenie potwierdzające spełnienie obowiązku szkolnego oraz wykaz ocen jakie otrzymał w naszej szkole.

 

 

 

 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa przy Sanatorium w Krasnobrodzie  Rights Reserved.