• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Informacje o szkole

Zespół Szkół przy Sanatorium Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie został utworzony  przez Samorząd Województwa Lubelskiego.

W skład zespołu wchodzi:

  • Szkoła podstawowa,
  • Gimnazjum
  • Grupy wychowawcze.

Działalność szkoły dostosowana jest do potrzeb sanatorium. Zajęcia w szkole odbywają się na zmiany z zabiegami. Dzięki temu udaje się pogodzić naukę z rehabilitacją.
Uczniowie realizują ten program jaki do tej pory mieli w swoich macierzystych szkołach. Każdy przyjeżdża tu ze swoimi książkami i zgodnie z programem realizuje swój materiał.
Poza zajęciami w szkole, pod opieką wychowawcy, popołudnia zagospodarowane są na odrabianie lekcji i naukę. Dzieciom poświęcany jest wtedy czas na nadrobienie zaległości czy powtórzenie trudniejszych części materiału.
Podczas pobytu w sanatorium dzieci w ramach działalności szkoły biorą udział w wielu konkursach. Szkoła może pochwalić się licznymi trofeami zdobytymi przez swoich uczniów. Są to zarówno konkursy plastyczne, muzyczne, z pierwszej pomocy, turystyczne czy recytatorskie o zasięgu nawet ogólnopolskim. Po zajęciach lekcyjnych, do zadań szkoły, należy również organizacja czasu wolnego.
Poza tym uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania w kółkach informatycznym, przyrodniczym, językowym, czy matematycznym.
Dla dzieci przebywających w krasnobrodzkim sanatorium to niewątpliwie bardzo pożytecznie spędzony czas.

Facebook fanpage