• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Podstawowe dokumenty ucznia

DOKUMENTY  UCZNIA:

Każdy uczeń powinien posiadać dokument wydany przez szkołę macierzystą /zaświadczenie lub odpis arkusza ocen, czy wykaz ocen cząstkowych/, na podstawie którego wystawia się zaświadczenie z ocenami cząstkowymi, za okres pobytu w sanatorium.

Szkoła współdziała z personelem medycznym, rehabilitacją, szkołami macierzystymi uczniów i rodzicami dzieci (opiekunami prawnymi).

Facebook fanpage